Organizace zastupující českou hudbu se spojují v apelu na vládu

Organizace zastupující českou hudbu se spojují v apelu na vládu

Během posledních týdnů koronavirové krize vznikla pracovní skupina zástupců české hudební scény, celkem deseti asociací a organizací. Je mezi nimi např. BACH – Brněnská asociace klubové hudby, Česká asociace festivalů (ČAF), Česká hudební rada, Festivalová asociace FESTAS, INTERGRAM či OSA nebo Svaz autorů a interpretů SAI. V přípravě je návrh rychlé a koncepční pomoci hudebnímu sektoru během této krize (a zejména po ní), který bude v nejbližší době předložen vládě.

„Hudební scéna je ekosystém, v němž všichni zúčastnění hrají klíčovou roli, a pokud by jediný vypadl, způsobilo by to dlouhodobé problémy nejen celému hudebnímu odvětví. Hudební festivaly často přilákají velké množství návštěvníků do regionů, z čehož profitují i navazující služby jako hotely, penziony, pohostinství a další. Po majitelích restaurací, provozoven služeb a ubytovacích zařízení jsou jednou z nejvíce zasažených skupin autoři, umělci, místa pro živá vystoupení a navazující profese, jako jsou promotéři, manažeři, technici světla a zvuku, poskytovatelé služeb, agentury a další. Bez solidárního přístupu, a především rychlé a cílené pomoci ze strany státu má tento ekosystém velmi malou šanci na přežití,“ píše se v prohlášení iniciativy.

Navržené koncepční řešení má dvě části – zaprvé okamžitou efektivní pomoc, jejímž cílem je eliminovat problémy způsobené úplným zastavením provozu kulturních akcí, a zadruhé řešení v krátkodobém horizontu. Dokument, jenž bude představen vládě, vychází částečně z dotazníkového šetření provedeného IDU ve spolupráci se SoundCzech, o kterém jsme blíže psali v předchozí zprávě.

V návrzích se ale objevují také další požadavky, které přímo ve výsledné zprávě dotazníkového průzkumu nezazněly. Jedná se například o zavedení kvót českého hudebního a audiovizuálního repertoáru v lokálních médiích jako součást novely o rozhlasovém a televizním vysílání. V rámci kolektivní správy by se výnosy z autorských práv přerozdělily ve prospěch tuzemských autorů a umělců. Výsledkem tohoto opatření by podle kolektivu zainteresovaných měla být „větší hudební pluralita, kvalita nové tvorby díky větší návratnosti finančních prostředků, a celkově větší zájem o českou hudbu“. Dalším návrhem je také navýšení možnosti flexibilního zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 1000+ hodin ročně a zvýšení hranice, od které se platí z dohod odvody (z nynějších 10 000 Kč na 20 000 Kč). Plné znění všech návrhů a řešení určených k pomoci hudebnímu sektoru můžete číst na tomto odkaze

vychází za podpory
EEA and Norway grants
Ministerstvo kultury ČR
Nadace Český hudební fond
NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.