Czech it: Ima Teva

Ima Teva Ima Teva Marcel Skýba

Lo-fi a voodoo. Mystika ukrytá v ambientních syntezátorových mlhách. Atmosféra plná nadpřirozena, symbolů. Hudební svět kdesi za hranicemi imaginativnosti Julianny Barwick či Grouper a spirituálnosti baroque popových nahrávek. Projekt Petry Juráčkové Ima Teva přináší divotvornou folktroniku s klubovým nádechem, jež zároveň vychází z podnětů neustále se transformující, tajuplné přírody a jejích cyklů.

Jakési přírodní universum (veškerenstvo) je téma, o které mi jde primárně. Když jsem začínala tvořit hudbu k projektu Ima Teva, bydlela jsem v Olomouci na bytě s kamarádkou, která je grafička. Její styl by se dal definovat jako ‚digitální organika‘. V této době pracovala s přírodními materiály, které upravovala do koláží či různých instalací. Jako expoziční plochy se využily stěny našeho pokoje a celá tato estetika na mě v intimním prostředí domova působila dosti intenzivně. Chtěla jsem, aby mé první skladby ‚zněly‘ jako ty obrazy,“ poodhaluje Petra prvopočátky svých průzkumných cest do světa fantazií a zhudebňování vizuálních vjemů. „Lidé, a ženy obzvláště, jsou na přírodu v jejím meta významu napojeni jakýmsi šestým smyslem, který však postupem techno evoluce pozvolna degraduje,“ doplňuje. Svou sugestivní tvorbou se proto snaží tento šestý smysl znovuobjevit a aktivovat. „Imu Tevu si představuji jako mýtickou alfamáti. Zpívá mantry, v kterých nám uděluje svoje rady, a když pozorně nasloucháme zvukům přírody, můžeme je zaslechnout,“ vykresluje a personifikuje své hudební alter ego.

Často přitom hovoří o synestezii, propojení několika smyslů, či vzájemném řetězení motivů. „Ima Teva pochází z hebrejštiny a v překladu to znamená Matka příroda. Tento název je syntézou témat, která aktuálně řeším: mateřství, ženství, cyklení, příroda. Líbí se mi ten latentní význam. Splňuje to mou touhu po na první pohled ryze abstraktním slovním spojení, které si však nese svůj význam.

Jakkoli hudebně Ima Teva staví na moderních principech a současných technologiích, vyvažuje zároveň sféru počítačového softwaru něčím ryze archetypálním, s nádechem folklóru a mytologie. „Pověsti a hudební projevy domorodých kultur či různé variace folklóru vnímám jako jakýsi mezičlánek mezi přírodou a mnou, člověkem z města. Toto kulturní dědictví chápu jako bezprostřední počin lidí, kteří ještě nepřišli o ten šestý smysl, který jsem zmiňovala před chvílí.

Ima Teva dosud zavěsila na internet sedm skladeb. Je na nich možné vypozorovat určitý posun a vývoj, kterým prochází. Zatímco starší skladby se blíží spíše písničkářštějšímu pojetí s barokním nádechem, poslední nahrávky mnohem více směřují k elektronické abstrakci a ambientu. „Vše je dáno hlavně touhou experimentovat. Hudbu skládám v Abletonu, a když jsem k němu před dvěma lety zasedla, neuměla jsem vůbec nic. Postupným pronikáním do všech tlačítek a funkcí se mi otevíraly neustále nové způsoby, jak postupovat v hudební kompozici a práci s aranží. V průběhu se mi také více vykrystalizovala celková představa o tom, jak chci, aby má hudba zněla. Výchozí pozice ‚písničkáře‘ mi neumožnila dostatečný prostor pro práci s atmosférou, a proto jsem se více našla v té abstraktnější konceptuální poloze,“ vzpomíná.

A evoluce bude pokračovat. Jak totiž Petra prozrazuje, projekt Ima Teva se rozrůstá na pětičlennou kapelu s větším počtem živých nástrojů a vyšším BPM. „Od začátku jsem měla vizi, že mi tento projekt umožní spolupracovat a trávit čas s lidmi, které mám ráda a kteří mě inspirují. A to se děje. Tím se také vracím k principu synestezie. Baví mě ta tichá pošta mezi námi. Někdo něco vytvoří a někdo další na to reaguje v rámci média, které je mu vlastní. Fotka, malba, hudba, video nebo jen procházka po lese,“ říká.

Blíží se také doba, kdy Ima Teva častěji vystoupí ze zkušebny a rozprostře své sugestivní kompozice před diváky a posluchače. S ohledem na filozofii Imy Tevy se přitom nepřekvapivě nabízí spojit hudební vystoupení s jiným uměleckým přesahem. „Od konce března bychom měli být schopní začít aktivně koncertovat a chtěli bychom udělat pár akcí, které budou propojeny s výstavami kamarádů výtvarníků a fotografů,“ našeptává Petra. Do té doby, než ožije jarní příroda i hudba Imy Tevy, můžete pronikat hlouběji do skladeb, v jejichž mozaice elektronických samplů a živých nástrojů ožívají přírodní entity, které všichni tušíme, ale nikdy si je nejsme s to pořádně vykreslit.

vychází za podpory
EEA and Norway grants
Ministerstvo kultury ČR
Nadace Český hudební fond
NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.