Biblické dítě a nezkrotná nymfa Tommy Genesis: Sex je start diskuse o ženském postavení

Tommy Genesis, Creepy Teepee 2016 Tommy Genesis, Creepy Teepee 2016 Václav Mach

For the English version of the interview please scroll down.

Kdo je Tommy Genesis? Z Vancouveru pocházející dítě internetu a self-made DIY rapperka z Awful Records, jež fetiš zaobaluje do cukrové polevy jako hořkosladké bonbony, které při vystoupení sype po sále a které jsou obecenstvu sensorickou výzvou k pochopení jejího poselství. Plaché úsměvy střídá ráznost. Zpoza vyšperkovaných textů mixujících sexuální fantazie, vnitřní monology svědomí a atlantskou neohroženost vystupuje tvůrčí autorita.

Tommy je další z řady rapperek důvtipně a s hravostí přetahujících otěže výpovědní gradace v převážně mužském hudebním poli hip hopu a rapu do rukou ženské kreativity. Svou nonkonformní textací a ulpínajícím podtextem je hlasem nové generace rapu. Ačkoli se svěřuje, že hudba je osobní formou jejího životního projevu a texty se vyznačují explicitou, zachovává si jistou mystickou nekonkrétnost. Skrz ni nechává hádat, co je v jejím životě bravurně dotažená metafora, skvostná umělecká forma a co je reálný člověk.

Ať už je persona Tommy Genesis uměleckým dandy experimentem, přirozenou zpovědí „bad girl“ v uniformě školačky, nebo mixem obojího, nic to nemění na faktu, že to, co slyšíme a vidíme, s sebou nese silný potenciál ke zrození mogula v tvorbě napříč uměleckými disciplínami.

Jak bude znít nové album, co znamenalo „vzdychání“ v začátku její kariéry, s kým by ráda spolupracovala a jak uchopit svou vizi a jít za ní, je zodpovězeno v našem rozhovoru. Naživo pak bude opět možné Tommy zastihnout už 22. května v brněnském Kabinetu Múz.


Jak a kde to všechno začalo? Jaká hudba tě inspirovala a podnítila tvou touhu k sebevyjádření? K tomu, abys to ze sebe dostala ven?
Hudbu až tolik neposlouchám. Spíš ji jen dělám. Není to pro mě tolik o inspiraci, spíš o pocitu, že pokud se nevyjádřím, nebudu sama sebou. Něco vytvářet tomu dává smysl. Je to pro mě způsob, jak naložit se životem.

Popsala bys svou první kapelu Moan? Kolik vám bylo? O čem byly vaše písničky?
Moan byla dívčí kapela, kterou jsme založily s mou tehdejší nejlepší kamarádkou. Nazývaly jsme ji sice „moan“, ale občas nebylo jasné, jestli fakticky říkáme „moan“ nebo místo toho jen vzdycháme a používáme citoslovce. Samotnou hudbu bych raději zatajila, protože její chvilka ještě může přijít. Říct můžu ale jedno: druhá členka se jmenovala Tomorrow.

Je to rok od doby, kdy se očekával příchod World Vision II, alba navazujícího na debutující jedničku. Vyšlo pár singlů, ale deska nikde. Kdy se to změní?
Lol. To je dobrá otázka. Brzy! Víc ale opravdu nemůžu prozradit. Sorry, bejby.

Je track Empty teaser? Jaké jsou nejcitelnější rozdíly mezi první a nadcházející deskou, co se týče zvuku, nálady a poselství?
Nene, vůbec. Empty vyšlo zvlášť stejně jako Art nebo They Cum They Go. Jestli nakonec bude na novém albu? Možná jo, možná ne. A jak nové album zní? Myslím, že odráží novou éru rapu. Trošku nicméně zabloudí i do oldschoolu. Nálada? Řekněme, že jsem hodně náladový člověk. A poselství: Co je umění?.

Nedávno jsi podepsala smlouvu s Downtown Records / Interscope. Co to znamená pro tvoji kariéru? Opouštíš nadobro Awful rodinku? Jak to bere Father?
Podepsala. Znamená to hlavně to, že vezmu sebe a všechno, co jsem, a posouvám se výš. Je to posunutí se o pomyslný stupínek výš na žebříku dospělé tvorby. Krom toho se ale nic nemění.

Jak dlouho jsi byla s Awful Records? Kdo byl tvůj nejlepší nejhorší Awful kámoš? Jaké byly tvoje první dojmy, když jsi je potkala v Atlantě?
Awful je nádherný kolektiv talentovaných géniů. Nemůžeš vybrat jen jednoho.

Pomineme-li fakt, že to zní jako vnitřní monolog biblického dítěte a rozervané (nezkrotné) nymfy ve formě zaklínadla, prozradíš, o čem je They Cum They Go ve skutečnosti? Je za tím příběh?
Líbí se mi, jak jsi to nazvala. Wow. Já myslím, že je to tak. Reflektovala jsem to, co jsem viděla, a především to, kdo jsem já – z mého úhlu pohledu. V tomto případě ale bez sladkého obalu, kterým to většinou ráda vyšperkuji.

Lidé poukazují na sexuální otevřenost tvých textů. Myslíš si, že je ještě třeba vysvětlovat a bránit ženský pohled na sexualitu v kulturní společnosti, v níž dominují muži a kde je exploitace normou?
Ne. Sex není potřeba. Ale je to vhodný start a vstup do diskuzí zahrnujících posilování ženského postavení.

Zmínila jsi, že diskriminace je aktuální, především otázka genderu: „Jestli něco, tak být ženou tě odliší.“ Co mohou dívky nebo kdokoli, kdo se cítí “vyloučeně”, dělat pro následování a uskutečnění své vize, ať už obecně, nebo v umění?
Nezmínila jsem to jen tak. Spíš to zaznělo v odpovědi na otázky, které mi byly položeny. Nechodím po turné a nemluvím o otázkách genderu, protože si myslím, že krásnou výsadou rovnosti není uznávání rozdílností, ale podobností. Podle mého názoru tkví pravý feminismus v rovnosti. To znamená, že teď budu mluvit ke „komukoli“: Co pro uskutečnění své vize můžeš udělat, je jít pořádně do sebe. A tím myslím opravdu nahlédnout do Sebe. Ne na to, co dělají tví kamarádi, na jejich zájmy nebo jejich sny, nikoli na projekce tvých rodičů, ale najít To, tu jedinou věc, která dělá totálně šťastným Tebe. Tak šťastným, že nad tím strávíš hodiny a hodiny o samotě. Jakmile to najdeš, pak s tím nepřestávej a věnuj se tomu, neustále dokola, dokud se to nestane reálným zaměstnáním.

S kterými hudebními umělci bys ráda spolupracovala s ohledem na hudbu a texty v jejich tvorbě a proč?
Alice Glass, Grimes, Kanye. Proč? Protože se mi líbí.
When and how has it all begun? What music inspired you and made you feel the urge to express yourself?
I don't listen to a lot of music. I just make it. For me I'm not inspired it's more if I don't express myself I don't feel like myself. Making things is the way I deal with life.

Can you describe your first band called Moan? How old were you? What were the songs about and can you name a couple of titles?
Moan was the girl group I started with my best friend at the time. It was called "(moan)" and we weren't sure if you just said "moan" or just moaned when referring to it. I like to keep the actual music top secret because I might revive it one day. But I will tell you this, the other girl's name in the group was Tomorrow.

A year after we heard about “World Vision II”, there have been a few single releases but no record. When the new album comes out?
This is the big question lol. Soon! That's really all I can tell anyone. Sorry babe.

Is the track Empty a teaser? What are the main differences between your first and upcoming record in terms of sound, mood, and message?
No not at all. Empty came out like Art and They Cum They Go did. Will it be on the actual album? Maybe. Maybe not. Hmm the new album's Sound: it's a new era of rap, I think it reflects that. But also, dips into old school a bit. Mood: I am very moody let's just say. And message: What is Art?

You recently signed with Downtown Records / Interscope. What does it mean for your music career? Are you leaving the Awful family for good? How did Father take it?
I did. Signing just means I am taking everything I am and stepping up onto the big boy ladder. Other than that, nothing's changed.

How long had you been with the Awful Records? Who was your best awful mate? Do you remember what were your first thoughts when you met the whole fam in Atlanta?
Awful is a beautiful collective of talented geniuses. You can't pick one.

Besides the fact that it sounds like an inner monolog between a biblical child and torn apart nymph in form of spell, could you reveal what is They Cum They Go about? Is there a story behind?
I love that you just said that. Wow. I think that's what it is. I just was telling it how I saw it. Who I am from my point of view. Without the candy coatedness that I usually throw on top.

People point out the sexual explicitness in your lyrics. Do you think it is still needed to explain & advocate female view on sexuality in male dominated culture and society, in which sexual exploitation became a norm?
No. Sex isn't needed. But it's an easy entryway into conversations involving female empowerment.

You mentioned that discrimination is present: (particularly gender issue), “if anything being a female sets you apart”. What girls or anyone who feels “expelled” can do to follow their vision - in general or when making art?
I didn't really mention that, sometimes I just answer questions when asked. I don't go out of my way to talk about gender because I think a beautiful property of equality isn't acknowledging differences but similarities. In my opinion true feminism is otherwise known as equality. So, I will speak to "anyone", what you can do to follow your vision is look inside yourself. And I mean Really look inside You. Not your friends’ hobbies, not what your parents want you to do- but what is that One thing that makes you completely happy. So happy you could do it alone for hours. Once you find that, do it over and over again until it turns into a real-life job.

Who would you like to work with in terms of the kind of music they create and second, in terms of lyrics and content they formulate and why?
Alice Glass. Grimes. Kanye. Because I like them. 

vychází za podpory
EEA and Norway grants
Ministerstvo kultury ČR
Nadace Český hudební fond
NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.